Nabídka

Ve spolupráci vlastních a smluvních spolupracovníků v oboru projektování staveb zajišťujeme: 

 • projektování v oboru pozemních staveb 
 • běžné profese technických zařízení - zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, klimatizace a elektroinstalace
 • nízkoenergetické objekty a systémy, úspory energie, PENB (protokol energetické náročnosti budov)
 • speciální stavební profese - velkokuchyně, chlazení, elektronické systémy
 • konzultace, technickou pomoc a poradenství, měření funkce TZB
 • inženýrskou činnost, technický a autorský dozor

 

 K našim klientům patří:

    Drobní stavebníci 

 • adaptace prodejen, bytů, rekonstrukce, opravy, rodinné domky, půdní vestavby
 • příprava území, zasíťování pozemku, územní rozhodnutí
 • projekt pro stavební povolení se zajištěním vydání stavebního povolení

 

    Vlastníci domů, obecní správci majetku, stavební firmy

 • rekonstrukce bytového fondu, adaptace prostor prodejny
 • přípojky, výměníky, velkokuchyně
 • rekonstrukce a přístavby škol, půdní vestavby, sportovní zařízení 

 

    Projekční kanceláře

 • kooperace, dodávky částí projektové dokumentace, technické zařízení budov
 • speciální zakázky s důrazem na některou profesi, např. chladící výkon 2,4 MW 
 • stavebně technický průzkum, zaměření 

 

    Velcí investoři 

 • většinou ve spojení s jinými projekčními kancelářemi, dodávky běžných a speciálních instalací, dokumentace v jazyce investora 

 

    Ostatní

 • stavební průzkumy, zpracování studií, dokumentace všech stupňů, inženýrská činnost a autorský dozor, závěrečné vyhodnocení stavby s eventuálním měřením dosažených parametrů 
 • významný přínos nabízíme v oboru energetického stavitelství s řadou specializovaných energetických řešení objektů

 

Hlavní parametry práce jsou

 • kvalita
 • rychlost - chápeme, že u některých zakázek převažuje důraz na rychlost, projekt nicméně nesmí utrpět na kvalitě 
 • cena - nabízíme cenu na trhu obvyklou, odvozenou od honorářového řádu, skutečná smluvní cena může pak být výsledkem další dohody

Vyhledávání

Kontakt

Projekce TZB Mikuláše z Husi 12
Praha 4
140 00
Ing. Jan Kocourek
+420 776 267 165

Jitka Bratršovská
+420 723 739 182

Bohdan Sobotka, DiS.
+420 777 589 986